Opgewekt

Pajottenland

EINDPUBLICATIE

Opgewekt

Pajottenland

EINDPUBLICATIE

Inleiding

Het Pajottenland is gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte en wateroverlast door hevige regenbuien. Maar het landschap biedt ook kansen om te werken aan klimaatbestendigheid. Dit kan door in te zetten op hernieuwbare energie, de leefbaarheid in de dorpen en de versterking van de open ruimte door landschapszorg. Drie jaar lang (2018 – 2021) werkte het strategisch project Opgewekt Pajottenland aan een gedragen visie over de rol van hernieuwbare energie in het Pajottenland bij dit alles. De Provincie Vlaams-Brabant, Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Klimaatpunt vzw en de Pajotse gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal en Sint-Pieters-Leeuw sloegen hiervoor de handen in elkaar. Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid trok 300.000 euro aan subsidies uit om dit strategisch project te ondersteunen. In deze eindpublicatie geven we graag een gedetailleerd beeld van hoe we het project hebben aangepakt om onze doelstelling te bereiken. We hopen hiermee ook anderen te inspireren om zelf aan de slag te gaan.

BEVER | GALMAARDEN | GOOIK | HALLE | HERNE | LENNIK | LIEDEKERKE | PEPINGEN | ROOSDAAL | SINT-PIETERS-LEEUW

Bestemming:

Opgewekt

Pajottenland

2040

Op 1 september 2018 vertrok de groepsreis richting Opgewekt Pajottenland. We geven je graag een inkijk in deze expeditie. Wat was de aanleiding en wat was onze bestemming? Welke reisvoorbereidingen troffen we? Wie zijn onze reisgezellen, reisleiders en gidsen? En welke weg legden we af tot nu? Een reisverslag in woord en beeld.

Bekijk het verslag

Bestemming:

Opgewekt

Pajottenland

2040

Op 1 september 2018 vertrok de groepsreis richting Opgewekt Pajottenland. We geven je graag een inkijk in deze expeditie. Wat was de aanleiding en wat was onze bestemming? Welke reisvoorbereidingen troffen we? Wie zijn onze reisgezellen, reisleiders en gidsen? En welke weg legden we af tot nu? Een reisverslag in woord en beeld.

Bekijk het verslag

Landschapsvisie

2040

We leiden je rond door het energieneutrale Pajottenland van de toekomst. Maar hoe zijn we tot dit eindbeeld gekomen? Welke grote stappen hebben we gezet, wat zijn de bouwstenen van onze visie? We nemen je mee doorheen drie intensieve jaren: van de voorbereidingen en de echte start met het Ambitiekader 1.0 tot onze eerste tussenstop: een gedragen landschapsvisie.

Bekijk het verslag

Landschapsvisie

2040

We leiden je rond door het energieneutrale Pajottenland van de toekomst. Maar hoe zijn we tot dit eindbeeld gekomen? Welke grote stappen hebben we gezet, wat zijn de bouwstenen van onze visie? We nemen je mee doorheen drie intensieve jaren: van de voorbereidingen en de echte start met het Ambitiekader 1.0 tot onze eerste tussenstop: een gedragen landschapsvisie.

Bekijk het verslag

Verhalen uit een

opgewekt

Pajottenland

Onze reis naar een energieneutraal Pajottenland 2040 gaat gepaard met een aantal concrete acties. We nemen je graag op sleeptouw doorheen de themareizen ‘klimaatslimme landbouw’, ‘energiek landschap’, ‘energieke ondernemers’ en ‘klimaatburgers’. We gunnen je een blik achter de schermen van projecten die stuk voor stuk zorgen voor mooie verhalen uit een opgewekt Pajottenland.

Bekijk het verslag

Verhalen uit een

opgewekt

Pajottenland

Onze reis naar een energieneutraal Pajottenland 2040 gaat gepaard met een aantal concrete acties. We nemen je graag op sleeptouw doorheen de themareizen ‘klimaatslimme landbouw’, ‘energiek landschap’, ‘energieke ondernemers’ en ‘klimaatburgers’. We gunnen je een blik achter de schermen van projecten die stuk voor stuk zorgen voor mooie verhalen uit een opgewekt Pajottenland.

Bekijk het verslag

Communicatie

& participatie

We nodigen de Pajotten door middel van draagvlakinitiatieven en bewustzijnsvorming uit om met een hernieuwbare blik naar hun landschap te kijken. Daarvoor zetten we tal van acties op die de klassieke communicatievormen overstijgen. We gunnen je een blik in ons reisfotoboek dat illustreert hoe we tijdens onze reis te gepasten tijde naar buiten treden met ons verhaal en luisteren naar wat er leeft bij de Pajotten.

Bekijk het verslag

Communicatie

& participatie

We nodigen de Pajotten door middel van draagvlakinitiatieven en bewustzijnsvorming uit om met een hernieuwbare blik naar hun landschap te kijken. Daarvoor zetten we tal van acties op die de klassieke communicatievormen overstijgen. We gunnen je een blik in ons reisfotoboek dat illustreert hoe we tijdens onze reis te gepasten tijde naar buiten treden met ons verhaal en luisteren naar wat er leeft bij de Pajotten.

Bekijk het verslag

Kritische

reflectie

Hoe hebben wij en onze reisgenoten onze reis van de afgelopen drie jaar ervaren? Wat hebben we geleerd? We zitten met enkele reisgenoten aan tafel en laten hen kritisch onze reis evalueren. Tenslotte klinken we met het projectteam op de intensieve samenwerking tijdens onze gezamenlijke reis en blikken terug op onze ervaringen. En ergens dromen we alvast van onze volgende reis samen doorheen een steeds opgewekter Pajottenland.

Bekijk het verslag

Kritische

reflectie

Hoe hebben wij en onze reisgenoten onze reis van de afgelopen drie jaar ervaren? Wat hebben we geleerd? We zitten met enkele reisgenoten aan tafel en laten hen kritisch onze reis evalueren. Tenslotte klinken we met het projectteam op de intensieve samenwerking tijdens onze gezamenlijke reis en blikken terug op onze ervaringen. En ergens dromen we alvast van onze volgende reis samen doorheen een steeds opgewekter Pajottenland.

Bekijk het verslag