Opgewekt

Pajottenland 2.0

SAMEN WERKEN AAN EEN KLIMAATVRIENDELIJKE REGIO

Met het strategisch project ‘Opgewekt Pajottenland’ slaan 10 gemeenten de handen in elkaar om energieneutraal te zijn tegen 2040. Dat wil zeggen dat tegen dan de regio zelf in zijn energieverbruik kan voorzien door eigen productie op basis van hernieuwbare energiebronnen zoals zon,  wind en biomassa. Bovendien willen we de nodige acties ondernemen om de bebouwde zowel als de open ruimte van het Pajottenland voldoende bestendig te maken ten aanzien van de gevolgen van klimaatopwarming.

Deze algemene visie en de grote lijnen om ze te realiseren waren de voornaamste resultaten uit een eerste projectperiode die liep van 2018 tot 2021. Op 1 maart 2023 startte een nieuwe termijn van drie jaar. Daarin ligt de klemtoon op terreinrealisaties: met een sterke coalitie van vele en diverse actoren werken we samen aan een aantal hefboomprojecten die de overkoepelende strategieën concreet vorm geven op het terrein. 

GEZOCHT: geëngageerde, creatieve burgers

Het team van Opgewekt Pajottenland is op zoek naar burgers die op een positieve, creatieve en actieve manier willen meedenken (en vooral doen!) aan concrete projecten rond energiebesparing en productie van hernieuwbare energie. Misschien ben jij wel één van de geëngageerde, creatieve burgers die we zoeken, want een aantal van deze vind je bij jezelf terug:

1

Goede ideeën

Je hebt zelf wel goede ideeën voor projecten die gerealiseerd kunnen worden
2

Creatief & constructief

Je hebt zin om samen met anderen creatief en constructief concrete initiatieven te bedenken
3

Toekomstgericht

Je denkt graag toekomstgericht
4

Expertise

Je hebt best wel wat expertise die kan helpen om te werken rond concrete realisaties van hernieuwbare energie (en die expertise hoeft zeker niet zuiver technisch te zijn…)
5

Mooi netwerk

Je beschikt over een mooi netwerk dat je kan mobiliseren om het draagvlak voor projecten te verruimen
6

Vrij maken

Je bent bereid om ± 4 maal per jaar een avond vrij te maken om samen met een groep van een 20-tal collega-burgers (en het projectteam) actief te werken aan concrete projecten op vlak van duurzame energie in onze regio.

Maak je graag vrijblijvend kennis (of wil je nog wat meer info): sp.pajottenland@vlaamsbrabant.be (graag vóór 30 oktober 2023)

Neem contact op

MAAK KENNIS MET HET PROJECTTEAM

Frank Nevens

Projectcoördinator

Provincie Vlaams Brabant
frank.nevens@vlaamsbrabant.be
0475 82 90 07

Celina Van Dyck

Projectmedewerker

Provincie Vlaams-Brabant
celina.vandyck@vlaamsbrabant.be

Ben Nechelput

Projectmedewerker (terreinrealisaties)

Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei
ben@pajot-zenne.be
0496 03 61 76

Brieuc Delvaulx

Projectmedewerker (terreinrealisaties)

Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei
brieuc@pajot-zenne.be
0469 13 42 73

Mieke Vercruijsse

Projectmedewerker

Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei
mieke@pajot-zenne.be
0476 77 01 37

Reindert De Schrijver

Projectmedewerker (hernieuwbare energie)

Klimaatpunt
reindert.deschrijver@klimaatpunt.be
0497/412.215

Algemeen e-mailadres:
sp.pajottenland@vlaamsbrabant.be

Het strategisch project Opgewekt Pajottenland is een samenwerking tussen Provincie Vlaams-Brabant, Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Klimaatpunt vzw en 10 Pajotse gemeenten (Bever, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal en Sint-Pieters-Leeuw). Het project krijgt financiële steun van de Vlaamse overheid.

Opgewekt Pajottenland 1.0.

Nog even terugblikken op de visievorming? Bekijk hier de eindpublicatie van het strategisch project Opgewekt Pajottenland 1.0.

Bekijk eindpublicatie Opgewekt Pajottenland 1.0

OPGEWEKT

PAJOTTENLAND