AGENDA

Zomer 2021- Opgewekte Babbels in het Pajottenland
PostkaartLandschapsvisie2040.PNG

Denk je mee over onze Landschapsvisie voor het Pajottenland?

 

In theorie kan het Pajottenland op jaarbasis 100% energieneutraal worden. Dit door in te zetten op 18% energiebesparing, een verdrievoudiging van de elektrificatie, en lokale hernieuwbare energieproductie op maat van het landschap. Maar hoe zetten we die visie ook om in effectief beleid?

Geïnspireerd door de Landschapsstudie ging een aantal lokale beleidsmakers samen aan de slag met het landschappelijke kader en de bouwstenen hernieuwbare energie. Het resultaat is een haalbare energiemix op maat van het Pajottenland. 

En die mix mag er zijn!

We komen aan 100 % lokale hernieuwbare energie. Met iets meer zon (73%) en biomassa (6%) en iets minder wind (21%) komen we dicht in de buurt van de samenstelling van de theoretische ideale mix van de Landschapsstudie.

Verschillende gemeenten werken mee aan een Landschapsvisie 2040 voor het Pajottenland. Wil je met ons meedenken? Bezoek dan de expo over de Landschapsvisie 2040 in jouw gemeente of neem deel aan de Opgewekte Babbel (van 17u tot 19u).

De data van de verschillende Opgewekte Babbels vind je hier.

22 juni 2021- Infoavond Bebossen: Boom zoekt bos & Bos zoekt grond
Infoavond bebossen.PNG

Interesse in bossen en bebossen ?

 

Op dinsdag 22 juni organiseerden we voor de tweede keer de infoavond 'Boom zoekt bos - Bos zoekt grond' in Liedekerke.

Boeiende getuigenissen, een wandeling doorheen de veelheid aan financiële tegemoetkomingen en vergunningen en uiteraard een hapje en een drankje.

 

Kon je niet aanwezig zijn? Dan kan je hier de livestream van de getuigenissen en de toelichting over de  financiële tegemoetkomingen en vergunningen herbekijken:

Johan en Elke uit Dilbeek vertellen over de aanleg van hun 'Zonenwoud'

Nora Coulommier uit Bever vertelt over haar bosuitbreidingsproject

De toelichting van Kathleen Vanhuyse van de Bosgroep Vlaams-Brabant