Op maandag 26 februari 2024 begeleidden we de eerste Klimaattafel. Pamel (Roosdaal) werd uitgekozen voor deze try-out. Een klimaattafel houdt in dat de bewoners van een wijk worden uitgenodigd om na te denken over hun wijktransformatie aan de hand van een concreet plan op maat van de wijk: minder energie verbruiken, meer hernieuwbaar opwekken, koppeling met duurzame mobiliteit, meer gevelgroen en ontharding. Zo wordt er gestreefd naar een optimale synergie tussen de verschillende werven van dit Pact, zonder de focus op renovaties uit het oog te verliezen. 

Het geheel kadert in In het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 die de gemeenten sluiten. Daarin staan de Klimaattafels opgenomen: “50 per 1.000 wooneenheden worden uitgenodigd voor een klimaattafel ter bespreking van een wijkgerichte aanpak (met een focus op de verduurzaming van de warmtevraag en de synergie tussen de vier werven) voor einde 2024.”