Met het strategisch project ‘Opgewekt Pajottenland’ slaan Provincie Vlaams-Brabant, Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Klimaatpunt en de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal en Sint-Pieters-Leeuw en de stad Halle de handen in elkaar om als regio energieneutraal te zijn tegen 2040. Dat wil zeggen dat we tegen dan zelf in ons  energieverbruik kunnen voorzien door eigen productie op basis van hernieuwbare energiebronnen zoals zon, wind en biomassa. Bovendien willen we de nodige acties ondernemen om zowel de bebouwde als de open ruimte van het Pajottenland voldoende bestendig te maken voor de gevolgen van klimaatopwarming. Deze algemene visie en de grote lijnen om ze te realiseren waren de voornaamste resultaten uit een eerste projectperiode die liep van 2018 tot 2021. 

Op 1 maart 2023 startte een nieuwe termijn van drie jaar. Opgewekt Pajottenland 2022-2025 werkt verder aan de gebiedsgerichte integratie van hernieuwbare energie, kernversterking en klimaatadaptieve open ruimte. Deze drie hoofdthema’s zijn onderling verweven en vragen dus om een geïntegreerde aanpak. We leggen de klemtoon op terreinrealisaties. Met een sterke coalitie van vele en diverse actoren werken we samen aan een aantal hefboomprojecten die de overkoepelende strategieën concreet vormgeven op het terrein.  


 

 Eindpublicatie Opgewekt Pajottenland 1.0

Reisverslag in woord en beeld

Hoofdstuk 1

Rondleiding door het Pajottenland van de toekomst

Hoofdstuk 2

Verhalen uit een opgewekt Pajottenland

Hoofdstuk 3

Communicatie & participatie

Hoofdstuk 4

Kritische reflectie

Hoofdstuk 5

 Achtergrondinformatie

Landschapsvisie in een notendop
Landschapsstudie Pajottenland