DOCUMENTEN

Let op! De Landschapsstudie is nog geen gedragen beleidsvisie. Daarvoor werken we momenteel aan een gedragen Landschapsvisie 2040 (zie agenda). Projectontwikkelaars kunnen geen beroep doen op het eindrapport van de Landschapsstudie voor het ontwikkelen van nieuwe windprojecten. Hiervoor is het aangewezen om de finale Landschapsvisie 2040 af te wachten.

Landschapsstudie.png

Eindrapport Landschapsstudie

Let op! De Landschapsstudie is nog geen gedragen beleidsvisie. Daarvoor werken we momenteel aan een gedragen Landschapsvisie 2040 (zie Agenda).

Het eindrapport van de Landschapsstudie geeft je een inzicht in de theoretische ideale mix van hernieuwbare energie, die het Pajottenland toelaat om energieneutraal te worden in 2040. Een samenvatting kan je hier terugvinden.

12.PNG

Rapport Scrollytelling

We nodigden inwoners uit om mee te denken over hun ideale energiemix. In een virtuele Pajotse wereld werden ze op een originele wijze meegenomen in het energieverhaal van het Pajottenland nu en in de toekomst.

voorstellennota_edited.jpg

Voorstellennota

Onze Voorstellennota geeft je een overzicht van alle acties op het terrein waar we tijdens de looptijd van het project op willen inzetten.

energiesysteem.PNG

Energiesysteem-analyse

De energiesysteemanalyse, die werd uitgevoerd in het kader van de landschapsstudie, brengt in kaart wat enerzijds het huidig en toekomstig energieverbruik is en anderzijds het huidig en toekomstig potentieel aan hernieuwbare energieproductie.

startnota.PNG

Startnota

In de Startnota lees je alles over de voorbereiding en het opzet van het strategisch project Opgewekt Pajottenland.

panelen.png

Panelen Inspiratiedag

Infografieken op basis van de energiesysteemanalyse  die werden gebruikt op onze Opgewekte Inspiratiedag in mei 2019